fbpx

Category: Thailand

WTO ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปแล้ว ในยุคแห่งวิกฤตหลากด้าน ถึงเวลาสำหรับการสร้างกรอบการค้าระหว่างประเทศแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนอธิปไตยทางอาหาร

English version แถลงการณ์ต่อการประชุมระดับรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 13 กรุงอาบูดาบี วันที่ 28...

Read More
Message from Aunt Noi, wife of Surachai Sae-dan on the anniversary of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

Picture source: The 101.world. https://www.the101.world/pranee-dawattanasunorn-interview.

Message from Aunt Noi, wife of Surachai Sae-dan on the anniversary of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

[English version below] สวัสดีค่ะ ป้าน้อย ชื่อ นางปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยาของนายสุรชัย แซ่ด่าน...

Read More

ใบแถลงข่าว — หัวข้อ: เจาะลึกกรอบทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก: ภาคประชาสังคมแสดงความกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเจรจาการค้าแบบปิดลับ

กรุงเทพฯ, 13 กันยายน 2566 English Version...

Read More
Loading

Archives