(ภาษาไทยด้านล่าง)

In the occasion of our launch of new research collaboration project “A Peoples’ History of Development in Thailand,” Chulalongkorn University Social Research Unit (CUSRI) and Focus on the Global South (Focus) invite you to our public forum “Learning from Herstories and Histories; Shaping Futures”

Date: Friday, 4 August 2023
Time: 14.00 – 17.00
Venue: Jacques Amyot Meeting Room, 4th Floor of Wisit Prachuabmoh Building Chulalongkorn University

Building Location on Google Maps: https://goo.gl/maps/QHDdA5m5CvWf8jmr8

English <-> Thai Interpretation will be provided at the venue.

The event will also be broadcasted live from สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย and Focus on the Global South Facebook Pages.

  • Welcome and introduction to the topic, and background of CUSRI-Focus collaboration: Assoc. Prof. Dr. Narumon Arunotai
  • La Via Campesina: History of a Peasant Movement in Africa: Dr. Boaventura Monjane
  • EDSA Stories: Focus’ Philippines on the EDS Revolutions: Jenina Joy Chavez
  • The Zapatistas in Mexico: from armed struggle to indigenous and peasant autonomy: Prof. Dr. Peter Rosset
  • His/Herstories in the People’s Movement in Thailand: Assoc. Prof. Dr. Prapart Pintobtang
  • Water, Maize and Territories – indigenous and peasant struggles in Latin America: Silvia Ribeiro

The forum will be moderated by Kheetanat Wannaboworn from Focus.

 

ในโอกาสที่สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโฟกัส ออน เดอะ โกลบอล เซาธ์ เปิดตัวโครงการวิจัยร่วม “ประวัติศาสตร์ขบวนการภาคประชาชนเรื่องการพัฒนาในประเทศไทย”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาสาธารณะ “เรียนรู้จาก Herstories และ Histories สู่อนาคตการบันทึกประวัติศาสตร์ภาคประชาชน”

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566
เวลา 14.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมจั๊คส์ อัมโยต์ ชั้น 4
อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนที่อาคารบน Google Map:
https://goo.gl/maps/QHDdA5m5CvWf8jmr8

การเสวนามีการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย

พร้อมการถ่ายทอดทาง Facebook Live หน้าเพจสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Focus on the Global South

  • กล่าวเปิดและแนะนำภูมิหลังโครงการวิจัยร่วมระหว่างสถาบันวิจัยสังคม-โฟกัส: รศ.ดร. นฤมล อรุโณทัย
  • ลาเวียคัมเปซินา: ประวัติศาสตร์ของขบวนการชาวนาในแอฟริกา: ดร. Boaventura Monjane
  • EDSA Stories: การบันทึกประวัติศาสตร์ของโฟกัสฟิลิปปินส์ว่าด้วยการปฏิวัติเอ็ดซา: Jenina Joy Chavez
  • ซาปาติสตาในเม็กซิโก: จากการจับอาวุธสู่การปกครองตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์และชาวนา: ศ. ดร. Peter Rosset
  • His/Herstories ของขบวนการภาคประชาชนในประเทศไทย: รศ.ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง
  • น้ำ, ข้าวโพด, และที่ดิน: การต่อสู้ของกลุ่มชาติพันธุ์และชาวนาในละตินอเมริกา: Silvia Ribeiro

ดำเนินรายการโดย คีตนาฏ วรรณบวร จากโฟกัส ออน เดอะ โกลบอลเซาธ์